JR Studio was founded in 2008.
Studio offers a complete package of architectural visualization services :
- private houses
- multifuncional building
- office buildings
- interiors
- video presentation
- landscapes
As a result, we provide high quality presentation material . Our team is able to implement  any scale and complexity projects in real terms. We are proud of our results. Our images will help you to approve the project with the client and construction boards , to win a tender or to sell successfully.
Наша студия была основана в 2008 году.
Студия предлагает полный пакет услуг по архитектурной визуализации:
- частные дома
- многоквартирные дома
- офисные здания
- интерьеры
- видео-презентации
- благоустройство участков
Как результат мы предоставляем качественный максимально реалистичный презентационный материал. Наша команда способна реализовывать проекты любого масштаба и сложности в реальные сроки. Мы гордимся своими результатами. Наши изображения помогут вам утвердить проект с заказчиком и стройуправлением , выиграть тендер или успешно продать объект.Mūsu studija tika dibināta 2008. gadā.
Studija piedāvā pilnu pakalpojumu kompleksu arhitektūras vizualizācija :
- privātmājas
- daudzdzīvokļu ēkas
- biroju ēkas
- interjeri
- video prezentācijas
- teritorijas labiekārtošana
Kā rezultātu mēs piedāvājam augstas kvalitātes prezentācijas materiālu. Mūsu komanda ir spējīga īstenot jebkura mēroga un sarežģītības projektus noteiktajos termiņos . Mēs esam lepni par mūsu rezultātiem. Mūsu attēli palīdzēs Jums apstiprināt projektu ar klientu un būvvaldi , uzvarēt konkursā vai veiksmīgi pārdot objektu .
Back to Top